შესვლა

აირჩიე სასურველი უნივერსიტეტი

ჩვენთან ეს ძალიან მარტივია

ჩვენს შესახებ

nternational Education Company – არის საერთაშორისო განათლების კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტის განათლებას ევროპისა და აზიის ქვეყნებში. სწავლა მოსახერხებელია დისტანციურად და დასწრებული ფორმით. კომპანია უზრუნველყოფს სტუდენტის ტრანსფერს, ბინადროს, საკმარისი კრედიტების მოპოვებას. International education company-ი თანამშრომლობს კიევის, იტალიის, საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, ჩინეთის და იაპონიის უნივერსიტეტებთან. პილომი არის აღიარებული მსფოლიოს 172 ქვეყანაში.

უნივერსიტეტების ჩამონათვალი

დარეგისტრირდით ჩვენ პლატფორმაზე და გამოცდის შემდგებ მოხვდით სასურველ უნივერსიტეტში